Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz specjalista w dziedzinie terapii dzieci i młodzieży, przygotowany do pracy z najmłodszymi pacjentami. Do jego zadań należy diagnoza i terapia zaburzeń występujących u młodych ludzi w wieku rozwojowym. Aby jak najlepiej nieść pomoc dzieciom i młodzieży cierpiącym na różnego rodzaju fobie, lęki oraz inne zaburzenia, nasz zespół dokłada wszelkich starań, by nasi mali pacjenci czuli się u nas komfortowo. W celu kompleksowego zdiagnozowania problemu, rozmowy prowadzone są nie tylko z najmłodszymi, lecz także z ich opiekunami, których może być kilka, w zależności od potrzeb. Przyczynia się to do postawienia prawidłowej diagnozy, a co za tym idzie, wdrożenia efektownego leczenia, które pomoże wyeliminować problem lub pomóc w rozwoju dzieci i młodzieży.

KIM JESTEŚMY

Zajmujemy się szeroko rozumianą diagnozą funkcjonalną i terapią w formie dopasowanej do potrzeb konkretnej osoby. Codzienna praca z osobami ze spektrum autyzmu pozwoliła nam na uzyskanie tak niezbędnego doświadczenia w dostrzeganiu często bardzo subtelnych różnic rozwojowych w funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, przejawiających się na różne sposoby w zależności od stopnia sprawności poznawczej, społecznej, komunikacyjnej, od płci czy wieku.

Maja Krefft – psychiatra dzieci i młodzieży

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek lekarski na wrocławskim Uniwersytecie medycznym, gdzie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich w Katedrze Psychiatrii. Zakończyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie którego zdobywała doświadczenie we wrocławskich ośrodkach a także na zagranicznych stażach. Wciąż poszerza swoją wiedzę na międzynarodowych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez European College of Neuropsychopharmacology oraz EuropeanPsychiatricAssociation. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą  z  zaburzeniami neurorozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywania czy zachowania, a szczególnym polem zainteresowań są zaburzenia psychiczne w rzadkich zespołach genetycznych oraz u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi diagnostykę m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu ( ADOS-2) . Konsultuje również w języku angielskim.

Konsultacja psychiatryczna

  • diagnoza spektrum autyzmu
  • konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

W naszej pracy

liczy się dla nas przede wszystkim relacja i zaangażowanie. Zajmując się diagnozą wykorzystujemy przede wszystkim naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Pomocne są dla nas również dostępne narzędzia diagnostyczne w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również oceniające rozwój poznawczy czy społeczno-emocjonalny. Oferujemy diagnozę za pomocą ADOS-2, który jest obecnie jedynym wystandaryzowanym narzędziem oceniającym czy funkcjonowanie danej osoby mieści się w spektrum autyzmu.

W procesie diagnostycznym

jest dla nas kluczowa praca zespołowa, która odbywa się z zaangażowaniem pary diagnostów (psychologów) i jest bezpośrednio konsultowana ze współpracującym z nami lekarzem psychiatrą, co pozwala na jednoczesne uzyskanie diagnozy klinicznej.

Ważne jest dla nas

również wsparcie rodziców naszych podopiecznych, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż skuteczność oddziaływań terapeutycznych nie zależy tylko od nas, a przede wszystkim od nich.

Sposób pracy terapeutycznej

 jaki jest nam bliski opieramy na założeniach niedyrektywnych/ relacyjnych postaw, koncentrując się na podmiotowości drugiej osoby oraz rozwoju jej samoświadomości, kompetencji emocjonalnych i społecznych nabywanych w sposób naturalny w relacji z drugim człowiekiem.

GDZIE DZIAŁAMY?

Ośrodek / Przychodnia w którym znajduje się psychiatra dzieci i młodzieży mieści się w Nysie, ale obsługujemy region całego województwa opolskiego i dolnośląskiego. Najwięcej pacjentów mamy z następujących miast: Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik Korfantów, Grodków, Głuchołazy, Opole, Ziębice, Brzeg, Krapkowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, ,Złoty Stok, Kłodzko, Wrocław.