SPEKTRUM AUTYZMU – SPECJALISTYCZNA DIAGNOZA I POMOC

Kim jesteśmy

Jesteśmy psychologami, choć nie tylko 🙂 Zajmujemy się szeroko rozumianą diagnozą funkcjonalną i terapią w formie dopasowanej do potrzeb konkretnej osoby. Codzienna praca z osobami ze spektrum autyzmu pozwoliła nam na uzyskanie tak niezbędnego doświadczenia w dostrzeganiu często bardzo subtelnych różnic rozwojowych w funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, przejawiających się na różne sposoby w zależności od stopnia sprawności poznawczej, społecznej, komunikacyjnej, od płci czy wieku.

W naszej pracy

liczy się dla nas przede wszystkim relacja i zaangażowanie. Zajmując się diagnozą wykorzystujemy przede wszystkim naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Pomocne są dla nas również dostępne narzędzia diagnostyczne w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również oceniające rozwój poznawczy czy społeczno-emocjonalny. Oferujemy diagnozę za pomocą ADOS-2, który jest obecnie jedynym wystandaryzowanym narzędziem oceniającym czy funkcjonowanie danej osoby mieści się w spektrum autyzmu.

W procesie diagnostycznym

jest dla nas kluczowa praca zespołowa, która odbywa się z zaangażowaniem pary diagnostów (psychologów) i jest bezpośrednio konsultowana ze współpracującym z nami lekarzem psychiatrą, co pozwala na jednoczesne uzyskanie diagnozy klinicznej.

Ważne jest dla nas

również wsparcie rodziców naszych podopiecznych, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż skuteczność oddziaływań terapeutycznych nie zależy tylko od nas, a przede wszystkim od nich.

Sposób pracy terapeutycznej

 jaki jest nam bliski opieramy na założeniach niedyrektywnych/ relacyjnych postaw, koncentrując się na podmiotowości drugiej osoby oraz rozwoju jej samoświadomości, kompetencji emocjonalnych i społecznych nabywanych w sposób naturalny w relacji z drugim człowiekiem.

Skąd nasza nazwa?

Omnis- z łac. każdy, wszyscy. W naszej pracy, która jest jednocześnie naszą pasją, zajmujemy się głównie wsparciem dla osób ze spektrum autyzmu. Używając tej nazwy chcemy stworzyć miejsce, przestrzeń otwartą dla każdego. Strefę akceptującą ideę neuroróżnorodności i człowieczeństwa, które wyraża się na tak wiele sposobów. Wszelkie osoby mogące czuć się „inne”, nie takie jak „każdymają niezbywalnie te same prawa, również do tego, aby się różnić.

Dlaczego jaskółka?

Ten mały, niepozorny ptak ma wyjątkową moc i odwagę. Niesie radość i nadzieję – i to na odległość wielu tysięcy kilometrów do Afryki i z powrotem przebywając niebywale niebezpieczną, ale i fascynującą podróż.

O NAS

zdjęcie Marta Zaworska

Marta Jaworska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Psychologii Klinicznej, które ukończyła z wyróżnieniem.

Ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej I stopnia WTTS w Poznaniu oraz Kurs Psychoprofilaktyki w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym; uczestniczka licznych szkoleń i konferencji, szczególnie dotyczące tematu spektrum autyzmu. Na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Nysie,gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży – specjalizuje się w diagnozach funkcjonalnych, terapiach indywidualnych i grupowych o charakterze TUS; Od lat pracuje również jako psycholog w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nysie; dodatkowo wykłada na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w W –wie- filia w Nysie.

Patrycja Zawaryńska

Patrycja Zawaryńska

 

Absolwentka kierunku psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Studia podyplomowe w kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”; Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis w Warszawie przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu;  Liczne szkolenia i konferencje, szczególnie dotyczące tematu ASD – Autistic Spectrum Disorders; doświadczenie w pracy z osobami ASD zdobywała jako terapeuta SUO oraz opiekun uczestników turnusów rehabilitacyjnych; Ukończyła Studium Terapii Rodzin stosujące techniki systemowego podejścia psychoterapeutycznego; Na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży- specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej oraz w zajęciach indywidualnych i grupowych o charakterze TUS; dodatkowo wykłada na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie – filia w Nysie.

Maja Krefft

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek lekarski na wrocławskim Uniwersytecie medycznym, gdzie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich w Katedrze Psychiatrii. Zakończyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie którego zdobywała doświadczenie we wrocławskich ośrodkach a także na zagranicznych stażach. Wciąż poszerza swoją wiedzę na międzynarodowych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez European College of Neuropsychopharmacology oraz EuropeanPsychiatricAssociation. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą  z  zaburzeniami neurorozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywania czy zachowania, a szczególnym polem zainteresowań są zaburzenia psychiczne w rzadkich zespołach genetycznych oraz u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi diagnostykę m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu ( ADOS-2) .Konsultuje również w języku angielskim.

OFERTA

CENNIK

PLAN - PRICE

Description

text

Diagnoza kliniczna

1400 PLN 

Są to 3 spotkania, w tym:


- wywiad rozwojowy z rodzicem

- diagnoza funkcjonalna za pomocą dobranego do potrzeb narzędzia diagnostycznego

- omówienie wyników hipotez diagnostycznych

z rodzicem

-spotkanie zespołu diagnostycznego

-konsultacja psychiatryczna (ewentualne

rozpoznanie lekarskie)
 

Diagnoza funkcjonalna ADOS-2

900 PLN + 200 PLN wywiad 

Są to 2 / 3 spotkania, w tym:


-wywiad rozwojowy z rodzicami

-badanie za pomocą wystandaryzowanego

narzędzia do diagnozy ASD

-omówienie wyników z rodzicem


* Cena może ulec zmianie, w zalezności od miejsca diagnozy

(na terenie domu lub innego miasta)

Konsultacja psychologiczna

100 PLN/60 min.

jest to rozmowa w celu oceny  zgłaszanego problemu,

czasem jest to jedno lub kilka spotkań w celu

przyglądnięcia się zgłaszanej trudności wraz

z rodzicem oraz dzieckiem

PLAN - PRICE

Description

 Konsultacja psychiatryczna: 

- pierwsza wizyta 300 PLN

- kolejna wizyta 250 PLN

 

pełna ocena stanu zdrowia psychicznego

w celu postawienia diagnozy 

i stosowanie do niej określenia wspólnie z pacjentem dalszego postępowania

Oferta szkoleniowa

1500 PLN 

3 godzinna

psychoedukacja w formie wykładów

dla grup prowadzona przez

dwóch specjalistów

Zapraszamy do kontaktu

z nami 

Jeśli zaciekawiła Państwa nasza oferta,

zapraszamy do skontaktowania się z nami

telefonicznie lub mailowo. KONTAKT

Diagnoza i terapia psychologiczna- M. Jaworska, P. Zawaryńska

 

Marta Jaworska, tel. 698 704 201,  Patrycja Zawaryńska, tel. 886 018 366

Poradnia Rodzinna mieszcząca się w Diecezjalnym Domu Formacyjnym

Nysa, ul. Emilii Gierczak 2, 48-300 Nysa

kontakt@omnis.nysa.pl